منو های مرتبطدریافت گواهی شرکت و CD کارگاه مقاله نویسی


به اطلاع شرکت کنندگان محترم کارگاه مقاله نویسی با استاندارد ISI که در تاریخ 22آذر ماه 94 برگزار شد می رساند:

برای دریافت گواهی شرکت و CD مراسم، به امور فرهنگی مراجعه نمایید.

لطفا حداکثر تا پایان دی ماه، گواهی و سی دی را تحویل بگیرید.


نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰