منو های مرتبطمسابقات ورزشی ویژه کارکنان و اساتید دانشگاه


به مناسبت ایام با سعادت نیمه شعبان و سالروز فتح خرمشهر، برگزار می گردد:

مسابقات دارت و فوتبال دستی

ویژه اساتید و همکاران عضو بسیج کارکنان یا اساتید دانشگاه ایوان‌کی

پوستر مسابقات در انتهای خبر قابل دسترسی است.


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱