منو های مرتبطمجموعه کارگاه های فرهنگی- آموزشی با موضوع: ولایت فقیه 1


مرکز مشاوره دانشجویی برگزار می کند:

مجموعه کارگاه های فرهنگی- آموزشی با موضوع: ولایت فقیه 1

(اولین کارگاه از مجموعه 6 کارگاه متوالی)

برای کسب اطلاعات بیشتر روی فایل پیوست کلیک کنید.نوشته شده توسط امور دانشجویی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۱