منو های مرتبطفروش آش برای کمک به امور خیریه


زمان: صبح یکشنبه 15 اسفند 95
مکان: پردیس دانشگاه - جنب سرای فعالان علمی، فرهنگی، هنری


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴