منو های مرتبطگزارش بسیج اساتید برگزاری کارگاه علمی و فرهنگی با موضوع "گفتمان اربعین" با حضور حجه الاسلام و المسلمین بیگدلو در آبان ماه 95
برگزاری جلسه‌ای با موضوع "سبک زندگی علمی و اسلامی، اخلاق حرفه‌ای"  اسفند ماه 95
برگزاری جلسه با موضوع علمی- فرهنگی"ارتقای توانمندی?های آموزشی، مدیریتی و اجرایی اساتید"پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱v