منو های مرتبطگزارش فعالیت انجمن علمی روانشناسی در سال فعالیت تحصیلی 96-95


تشکیل انجمن

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی که از اینجا و در این متن آن را (انجمن) می‌خوانیم، با ثبت نام ? نفر از دانشجویان و انتخاب ایشان طی انتخابات، تشکیل شده و شورای آن متشکل از خانم‌ها نرگس خانی، عاطفه فرخی و یگانه اکبرپور و آقایان محمد امین قاسم‌زاده و سعید قاضی، سرکار خانم استاد حمیده زالی را به عنوان استاد راهنما و مشاور خود برگزیدند.

همچنین این شورا از میان اعضای خود آقای سعید قاضی را به عنوان دبیر انجمن به آن مقام محترم معرفی نمود.

اهداف و برنامه‌ها

بنا بر همفکری اعضا و به تایید استاد راهنما، انجمن برنامه‌ی سالیانه‌ی خود را تنظیم و تقدیم کرده و مقرر داشت تا دو سخنرانی آموزشی سه ساعته تحت عناوین (زندگی شادمانه بر اساس تئوری انتخاب) و (تحلیل رفتار متقابل؛ دریچه‌ای به زندگی مؤثر) را در تاریخ‌های ?? و ?? اردیبهشت ?? در محل سالن اجتماعات دانشگاه برگزار نماید.

برگزاری و اجرای برنامه‌ها

اولین سمینار تحت عنوان (زندگی شادمانه) توسط کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و عضو انجمن بین المللی واقعیت درمانی، جناب آقای محمد امین تاجور و دومی با عنوان (دریچه‌ای به زندگی مؤثر) توسط کارشناس ارشد عمومی روانشناسی و مربی دوره‌های توسعه مهارت‌های زندگی با متد تحلیل رفتار متقابل، جناب آقای نوید طیبی برگزار گردید.


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸