منو های مرتبطگزارش جشنواره هنری دانشجویی روشن با محوریت اقتصاد مقاومتی


اطلاع‌رسانی از طریق سایت و کانال دانشگاه

چاپ و نصب بنر و پوستر جشنواره در محوطه

جمع آوری آثار، داوری و انتخاب آثار برگزیده
اهدای جایزه به نفرات اول تا سوم


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸