منو های مرتبطفایل منابع بخش معارفی (کتبی) جشنواره 33 قرآن دانشجویان کریم


برای دسترسی به فایل منابع کتبی و همچنین بخشهای لازم برای امتحان به فایلهای زیر مراجعه نمایید:

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰v