منو های مرتبطزمان و مکان مسابقه کتبی (معارفی) جشنواره قرآن


مسابقه رشته های بخش معارفی (کتبی) جشنواره قرآن کریم دانشجویان دوشنبه 7 اسفندماه 96 ساعت 9:30 صبح در محل کلاس 309 (ساختمان اصلی) برگزار خواهد شد.
توجه: شرکت کنندگان در این بخش حتما باید حداکثر تا یکشنبه 6 اسفندماه در سامانه دانشجویی ثبت نام و رشته مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵