منو های مرتبطثبت نام اردوی راهیان نور - اسفند 96


برای ثبت نام در اردوی زیارتی راهیان نور 96 و کسب اطلاعات بیشتر، به دفاتر بسیج دانشجویی خواهران و برادران یا امور فرهنگی دانشگاه (طبقه اول ساختمان مرکزی)مراجعه نمایید.
راههای ارتباطی:

شماره تماس: 02334521569

ارسالپیام به @farhangi_eyc
توجه: نهایی شدن ثبت نام با پرداخت مبلغ50.000 تومان و تکمیل فرم ثبت نام و تحویل به دفاتر اعلام شده انجام می شود. بنابرتصمیم بسیج دانشجویی دانشگاه برای ارائه تخفیف، این مبلغ برای فعالین فرهنگی30.000 تومان است. اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
مهلت ثبت نام: 16 اسفند 96
زمان تقریبی شروع اردو:

18 الی 23 اسفند 96


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲