(دانشجویان برتر نیمسال اول سال تحصیلی 96-97( ترم 961


گروه روانشناسی
نفرات ممتاز اول تا سوم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 (961)
نفرسوم
(5% شهریه ثابت)
نفر دوم
(10% شهریه ثابت)
نفر اول
(15% شهریه ثابت)
رشته-ورودی
سلامتی قمصری-محدثه
 
9611160056
 
18.4
 
پهره-پریسا
 
9611160103
 
18.43
 
دامرودی-زهرا
 
9611160043
 
19.47
 
کارشناسی روانشناسی
ورودی96
لطفی-مهدیه
 
9511160072
 
18.8
 
كریم نیا-سپیده
 
9511160071
 
19
 
امینی-حانیه
 
9511160010
 
19.23
 
کارشناسی روانشناسی
ورودی95
 


نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹