منو های مرتبطاعلام نتایج بخش معارفی(کتبی) جشنواره قرآن


برای آگاهی از نتایج به پوستر موجود در فایل پیوست مراجعه نمایید.
از برگزیدگان محترم خواهشمند است در اسرع وقت به امور فرهنگی مراجعه نمایند.

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۰۱/۲v