منو های مرتبطگزارش فعالیت انجمن علمی تربیت بدنی در سال تحصیلی 97-96


کارگاه علمی آموزشی کار با دستگاه ویژه دانشجویان گروه تربیت بدنی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به همت انجمن تربیت بدنی در تاریخ 14/12/96 در محل پردیس دانشگاه ایوان‌کی برگزار گردید که تعداد 52 نفر از دانشجویان این گروه در این کارگاه (مدرس دکتراحمد محمودی) شرکت نمودند که در پایان دوره به تمامی شرکت‌کنندگان گواهی حضور در کارگاه اهدا گردید. برای برگزاری این برنامه اقدامات زیر صورت گرفت
کارگاه علمی آموزشی مقاله نویسی ویژه دانشجویان گروه تربیت بدنی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به همت انجمن تربیت بدنی در تاریخ 14/12/96 در محل پردیس دانشگاه ایوان‌کی برگزار گردید که تعداد 47 نفر از دانشجویان این گروه در این کارگاه (مدرس دکتراحمد محمودی) شرکت نمودند که در پایان دوره به تمامی شرکت‌کنندگان گواهی حضور در کارگاه اهدا گردید. برای برگزاری این برنامه اقدامات زیر صورت گرفت
به منظور  بالا بردن توان علمی و عملی دانشجویان رشته تربیت بدنی به ویژه واحد درسی مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی،بازدیدی علمی دانشجویی  از مجموعه ورزشی آزادی تهران در تاریخ 18/02/97برگزار گردید که تعداد 48 نفر از دانشجویان و 2 نفر از اساتید گروه تربیت بدنی در این برنامه شرکت نمودند. برای برگزاری این بازدید اقدامات زیر صورت پذیرفت
در راستای توامندسازی دانشجویان رشته تربیت بدنی و بالابردن توان عملی ایشان به منظور ورود به بازارکار، انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی با همکاری گروه، در تاریخ 10/4/97 مربیگری سطح 1 فوتسال ایران را زیر نظر فدراسیون جمهوری اسلامی ایران برگزار نمود.
در کلاس مربیگری سطح 1 فوتسال ایران تعداد 20 نفر از دانشجویان گروه تربیت بدنی دانشگاه ایوان کی حضور داشتند، آموزش این کلاس جناب آقای علی زندی پور، مدرس رسمیAFC از طرف فدراسیون فوتبال معرفی شده بودند.
در پایان دوره که به مدت 6 روز ( عملی و تئوری) تمامی نفرات در آزمون نهایی قبول شده و به ایشان کارت مربیگری سطح 1 فوتسال ایران از طرف فدراسیون و گواهی اتمام دوره از طرف مدیریت تربیت بدنی اهداء گردید


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۰/۱۳