منو های مرتبطگزارش فعالیت انجمن علمی حسابداری و مدیریت در سال تحصیلی 97-96


کارگاه آشنایی با قراردادهای آتی و ارزش گذاری
این کارگاه در تاریخ 9/12/96 با حضور ۳۵ نفر از دانشجویان گروه مدیریت و حسابداری در دانشگاه برگزار گردید.
کارگاه تسهیلات بانکی و عقود اسلامی
این کارگاه در تاریخ 29/2/96 به همت انجمن علمی گروه مدیریت و حسابداری برگزار گردید.
بازدید از نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
این بازدید روز پنجشنبه مورخ 30/1/ 97، به همت انجمن علمی مدیریت و حسابداری برگزار گردید.
- گردش علمی و بازدید از موزه بانک سپه
این بازدید روز پنجشنبه مورخ 20/2/ 97، به همت انجمن علمی مدیریت و حسابداری برگزار گردید. این برنامه با استقبال حدود 120 نفری دانشجویان همراه بوده است.
- نشریه علمی دانشجویی مدیر برتر
نام نشریه با توجه به نظرات مدیر مسئول، سردبیر و اعضای تحریریه، نام مدیر برتر، انتخاب گردید. نشریه مذکور دراسفند ماه ۹۵ شروع به فعالیت کرد و در تابستان ۹۶، اولین نسخه آن درکانال انجمن علمی گروه مدیریت و حسابداری، بارگذاری شد. در این شماره مطالب علمی و فرهنگی از جمله: معرفی کتاب، گفتگو با اساتید،جدول علمی و ... قرارگرفت. و تا کنون 3 شماره از این نشریه بصورت الکترونیکی منتشر گردیده است.


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۰/۱۳