منو های مرتبطگزارش فعالیت کانون کتاب و کتابخوانی در سال تحصیلی 97-96


گرامیداشت هفته کتاب
بازدید از باغ موزه کتاب
هدف از این بازدید ایجاد فضای کتابخوانی جهت ارتقای سطح دانش و اطلاعات در دانشجویان و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین دانشجویان و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان و بهره گیری از مشارکت دانشجویان در ارتقای فضای فرهنگی دانشگاه صورت گرفت.


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۱/۰۸