منو های مرتبطگزارش فعالیت کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سال تحصیلی 97-96


این کانون به تازگی تأسیس شده و پس از برگزاری انتخابات شورای مرکزی، در حال عضو گیری تدوین برنامه‌های آتی می‌باشد. ضمنا این کانون با کانون همیاران سلامت روان و انجمن علمی دانشجویی روانشناسی در برگزاری برنامه ها همکاری می نماید.


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۱/۰۸