منو های مرتبطفعالیتهای مرکز مشاوره


بدینوسیله به اطلاع می رساند فعالیتهای مرکز مشاوره و روانشناختی دانشجویی از ابتدای نیمسال دوم 93-92 فعالیتهای جدید خود را آغاز نموده است.
برنامه کامل کلاسهای مشاوره، مشاوره های فردی و... متعاقبا اعلام می گردد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید در روزهای چهارشنبه هر هفته به خانم استاد صدری در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی مراجعه نموده یا با شماره تلفن 02324621570 در روزهای شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 15:30 تماس بگیرید.


نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲