دریافت جوایز پانزدهمین دوره جشنواره ورزشی


به اطلاع دانشجویانی که در پانزدهمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی (نیمسال 972) صاحب مقام شده اند می رساند،جهت دریافت جوایز خود از تاریخ 98/03/26 لغایت 98/04/13 به همراه کارت دانشجویی به مدیریت تربیت بدنی مراجعه نمایند


نوشته شده توسط مدیر علوم ورزشی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲