منو های مرتبطاسامی برگزیدگان و جوایز مرحله دانشگاهی جشنواره قرآن دانشجویان#اطلاعیه #جوایز
اسامی نفرات برتر و جوایز مرحله دانشگاهی مسابقات جشنواره قرآن دانشجویان در فایل پیوست قابل مشاهده است.
مبالغ به #حساب_شهریه هر دانشجو واریز گردید.
ضمنا در آینده نزدیک #لوح_تقدیر به این عزیزان اهدا خواهد شد که متعاقبا زمان و نحوه دریافت آن اطلاع رسانی خواهد شد.پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲v