منو های مرتبطبرگزاری بخشهای آوایی و معارفی مسابقات قرآنی


بخشهای آوایی و معارفی این جشنواره در اسفندماه 97برگزار شد و پس از ارسال اسامی به وزارت علوم، دو نفر از دانشجویان در مرحله کشوریپذیرفته شدند. همچنین آثار بخشهای ادبی و هنری طبق آیین‌نامه ابلاغی جشنواره،پایان خرداد ماه به دبیرخانه مرحله کشوری در دانشگاه قم ارسال گردید که نتایج آندر شهریور ماه مشخص خواهد شد.


نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹