منو های مرتبطتکمیل فرم کارنامه سلامت جسم و روان


 دانشجویان گرامی جدید الورود:

 بر اساس دستور العمل وزارت علوم تحقیقات وفناوری جهت تکمیل فرم های کارنامه سلامت جسم و روان به آدرس لینک زیر مراجعه نمایند و پس از تکمیل، فرم پزشکی را کپی گرفته و به مراکز درمانی شهر خود مراجعه نمائید و تا تاریخ 98/8/9 فرم تایید شده توسط پزشک را به خانم زالی مدیر مرکزمشاوره تحویل نمائید.

آدرس لینک مستقیم: https://portal.saorg.ir/

آدرس لینک ازطریق سامانه دانشجویی:

http://185.158.175.147/student/


نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۸/۰v/۲۳