منو های مرتبطاکران فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز؛ رد خون»


#اطلاعیه  #هفته_بسیج
فیلم سینمایی "ماجرای نیمروز؛ رد خون" به همت بسیج دانشجویی، دوشنبه 11 آذر 98 ساعت 12 در مرکز همایشهای دانشگاه ایوان‌کی برگزار خواهد شد.
تهیه بلیط از طریق مراجعه به امور فرهنگی و فوق برنامه (مجتمع مرکزی) یا دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه
مبلغ بلیط (با تخفیف) برای دانشجویان دانشگاه: 7.000 تومان
مبلغ بلیط (با تخفیف) برای دانشجویان فعال تشکلهای دانشجویی دانشگاه: 5.000 تومانپیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶