دریافت جوایز شانزدهمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی


بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که در شانزدهمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی صاحب مقام شده اند،می رساند جهت دریافت جوایز خود از تاریخ 98/10/17 لغایت 98/11/3 با همراه داشتن کارت دانشجویی به مدیریت تربیت بدنی مراجعه نمایند


نوشته شده توسط مدیر علوم ورزشی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱v