منو های مرتبطجمع آوری کمک به مردم مظلوم فلسطین


در پاسخ به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک به تسلیح فلسطینیان، لطفا مبالغ مورد نظر خود را حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه 13مرداد93 به پایگاه بسیج کارکنان موسسه در محل امور فرهنگی تحویل نمایید. (اجرکم عندالله)

(پایگاه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع) کارکنان موسسه آموزش عالی ایوانکی)


نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲