منو های مرتبطبیانیه بسیج اساتید دانشگاه ایوان کی در محکومیت اهانت به قرآن کریم


      قرآن ذکر محفوظ و سند جاودانه سعادت و نیکبختی انسان ها در تمام قرون و اعصار است و شیاطین غربی نمی توانند با پاشیدن مشتی خاک در برابر اراده و منطق فروزان خداوند ایستادگی کنند. حادثه تلخ اهانت به قرآن کریم و اقدام زبونانه دولت سوئد با همه تلخکامی هایی که به همراه دارد، در دل خود حامل بشارتی بزرگ است که خورشید پر فروغ قرآن کریم روز به روز بلندتر و درخشنده تر خواهد شد. ما دستاویزقرار دادن آزادی بیان برای هتک حرمت قرآن کریم را تقبیح و آن را مصداق بارز توهین به ارزش‌های مقدس دینی، نقض حقوق بشر بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان و ترویج خشونت قلمداد می کنیم. مایه تاسف است که چنین اقداماتی در زمانی صورت می‌گیرد که جامعه جهانی به‌ویژه سازمان ملل متحد بر ترویج فضای لازم برای احترام به اعتقادات واعمال دینی دیگران در جهت ایجاد همدلی بین مردم و ملت‌ها تاکید دارد. بسیج اساتید دانشگاه ایوان کی این اقدامات نابخشودنی و اهانت به قرآن کریم را، یک ستیزسازمان یافته از سوی قدرت‌های استکباری قلمداد میکند و بر این باور است که چنین اقداماتی ریشه در اندیشه‌های غیر توحیدی و دین گریزانه دارد و پس از رشد چشمگیراسلام در جوامع غربی و با هدف تخریب اسلام صورت گرفته و هرگز با تعالیم ادیان الهی قابل جمع نبوده و قابل تحمل نیست. ضمن محکومیت این اقدام ننگین کشور سوئد از همه آزادی‌خواهان و موحدان جهان می خواهیم درکنار مسلمانان با سیاست پلید توهین به مقدسات و نفرت‌پراکنی مقابله کنند.

کانون بسیج اساتید دانشگاه ایوان کینوشته شده توسط کارشناس فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰