منو های مرتبطبرنامه ترمیک کارشناسی ایمنی صنعتی95- صفحه1

 

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نظری

عملی

ترم1(19 واحد)

(18 واحد)

 

شیمی عمومی

3

1037

3

 

 

 

ادبیات فارسی

3

1001

3

 

 

 

نقشه کشی صنعتی 1

2

54005

1

1

 

 

اقتصاد عمومی 1

2

54009

2

 

 

 

ریاضی 1

3

54000

3

 

 

 

فیزیک 1

3

54001

3

 

 

 

زبان عمومی

3

1002

3

 

 

 

ترم2( 19واحد)

(18 واحد)

 

ریاضی 2

3

54006

3

 

54000

 

فیزیک 2

3

54007

3

 

54001

 

برنامه نویسی کامپیوتر

3

54003

3

 

 

 

آز شیمی

1

54004

 

1

1037

 

اصول حسابداری و هزینه یابی

3

54012

3

 

 

 

اندیشه اسلامی 1

2

1004

2

 

 

 

انقلاب

2

1031

 

 

 

 

اقتصاد عمومی 2

2

54028

2

 

54009

 

ترم3  (18 واحد)

(18 واحد)

 عوامل فیزیکی زیان آور

2

54015

2

 

54001

 

عوامل شیمیایی زیان آور

2

54016

2

 

 

 

جمع آوری و دفع فاضلاب

2

54011

2

 

 

 

اندیشه اسلامی 2

2

1028

2

 

 

 

تئوری احتمالات

3

54022

3

 

54006

 

ایمنی بالابرها

2

54044

2

 

 

 

کارگاه ماشین افزار 1

1

54013

 

1

 

 

آز فیزیک 1

1

54002

 

1

      54001

 

معادلات دیفرانسیل

3

54014

3

 

54006

 

ترم 4(17 واحد)

(19 واحد)

ارگونومی

2

54017

2

 

 

 

کارگاه ماشین افزار2

1

54020

 

1

54013

 

کارگاه ریخته گری

1

54021

 

1

 

 

تربیت بدنی 1

1

66000

 

 

 

 

آمار مهندسی

3

54041

3

 

54022

 

بیماری شغلی

2

54048

2

 

54015و54016

 

اصول بهداشت محیط

2

54024

2

 

 

 

نقشه کشی صنعتی 2

2

1000

2

 

 

 

آزفیزیک2

1

54008

-

1

54002

 

زبان تخصصی

2

54025

2

 

1002

 

ترم 5(20 واحد)

(19 واحد)

ارزیابی کاروزمان

3

54035

3

 

 

 

روش تولید1

2

54032

 

 

54020

 

کارگاه برق صنعتی

1

54029

 

 

 

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

1027

 

 

 

 

استاتیک

2

54031

2

 

54000

 

علم مواد

3

54037

 

 

1037

 

تربیت بدنی2

1

66001

 

 

 

 

مبانی مهندسی برق

3

54018

3

 

54007

 

تحقیق در عملیات

3

54033

3

 

54022

 

 

 

برنامه ترمیک کارشناسی ایمنی صنعتی  - صفحه2

 

ترم

 

نام درس

واحد

شماره درس

واحد

پیشنیاز

همنیاز

نظری

عملی

ترم 6(18 واحد)

(20 واحد)

روش تولید2

3

54034

3

 

54022

 

روانشناسی صنعتی

2

54026

2

 

 

 

اصول مدیریت ایمنی

3

54036

3

 

54028

 

ترمودینامیک و انتقال حرارت

3

54038

3

 

 

 

تهویه صنعتی

2

54039

2

 

 

 

تفسیر موضوعی

2

1060

2

 

 

 

آز مبانی برق

1

54019

 

1

54018

 

مقاومت مصالح

2

54040

2

 

54031

 

ترم7 (16واحد)

 (16 واحد

طرحریزی واحدهای صنعتی

3

54042

3

 

54010و54035

 

اعلام واطفاء حریق

2

54043

2

 

54030

 

اخلاق

2

1003

 

 

 

 

مکانیک سیالات

2

54045

2

 

 

 

مهندسی احتراق

2

54046

2

 

54038

 

کارآموزی 1

 

54047

 

 

 

 

کارگاه جوش

1

54027

 

 

 

 

ایمنی در ساختمان و معدن

2

54051

2

 

 

 

محاسبات عددی

2

54023

2

 

54006و54003

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم 8(16 واحد)

(14واحد)

دیگ ها وظروف تحت فشار

2

54049

2

 

 

 

حفاظت صنعتی

2

54050

2

 

54032

 

سم شناسی صنعتی

2

54052

2

 

1037

 

ایمنی در کشاورزی

2

54053

2

 

 

 

پروژه

3

54054

 

3

 

 

کارآموزی 2

 

54055

 

 

 

 

ایمنی در برق

2

54030

2

 

54018و54019

 

حمعیت و تنظیم خانواده

2

1000

1

1

 

 

 

 


پیوست ها