منو های مرتبطاعضای انجمن گروه مهندسی صنایع سال تحصیلی 96-95


مشاور انجمن گروه مهندسی صنایع: مهندس محسن احمدوند


دبیر انجمن گروه مهندسی صنایع : فاطمه مهدوی

اعضای انجمن :
1.سعید پیرهادی     2. مرتضی شیرافکن        3.راحله کاووسی        4.پریسا حسینی موید      5.محمد بیات            6.امیررضا قوی همت

نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲