امور دانشجویی انجمن های علمی فعالیت های انجام شده

     
 

فعاليت هاي انجام شده انجمن علمي صنايع:

1: بازديد از کارخانه رنگ مهرفام در تاريخ 18 آبان سال 1395

2:بازديد ازشرکت خودروسازي زامياد در تاريخ 3 آذر سال 1395

3:بازديد از خط توليد شرکت توليد لوازم التحرير سهند در تاريخ 24 آذرسال 1395

4:بازديد از خط توليد کارخانه سايپا در تاريخ 11 اسفند سال 1395

5:بازديد از شرکت تکنوشير در تاريخ 30 فرودين 1396 سال


 
 
فایل های پیوست