جهت اطلاع از آخرین وضعیت پایان نامه ها و پروپوزال های کارشناسی ارشد گروه صنایع به فایل های پیوست مراجعه کنید. 

پیوست ها