منو های مرتبط(اجرای طرح پایش و غربالگری سلامت جسم و روان دانشجویان( کارنامه سلامت


اجرای طرح پایش و غربالگری سلامت جسم و روان دانشجویان( کارنامه سلامت)

با توجه به برنامه های سالانه وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، سازمان امور دانشجویی ، مرکز مشاوره برای دانشجویان ورودی جدید طرح کارنامه سلامت را اجرا نمود.به همین منظور با حضور پزشک در مرکز مشاوره معاینات( چشم،دندان،اندازه گیری قد، وزن و فشار خون)انجام شد تا از  طریق شناسایی و اقدامات پیگیرانه برای ارائه خدمات بهداشت و درمان ، گامی مهم در جهت پیشگیری از اسیب های بعدی برداشته شود.

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵