منو های مرتبطهیئت مجازی دانشگاه ایوانکی

دانشگاه ایوان کی به مناسبت دهه اول ماه محرم و با توجه به رعایت نکات بهداشتی و عدم برگزاری مراسمات حضوری اقدام به برگزاری هیئت مجازی در کانال تلگرامی خود نموده است

پیوست ها