منو های مرتبطترم 941


ردیف
نام
نام خانوادگی
رشته و گرایش تحصیلی
مقطع تحصیلی
تعداد آرا
1
صبا
جعفری
مدیریت صنعتی
کارشناسی
70
2
بهناز
سیفی
مدیریت مالی
کارشناسی
64
3
مبینا
هداوندخانی
حسابداری
کارشناسی
62
4
وحید
رحیمی
مدیریت بازرگانی
کارشناسی
60
5
زهرا
حاجی
مدیریت بازرگانی
کارشناسی
57
6
مریم
کریمی
حسابداری
کاردانی
57
7
جواد
هژیری
حسابداری
کارشناسی
56
8
مرجان
معصومی
مدیریت مالی
کارشناسی
54
9
فریما
علی محمدی
حسابداری
کاردانی
50نوشته شده توسط کارشناس گروه حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰