آیین نامه شورای انضباطی دانشجویان


دانشجویان گرامی:جهت اطلاع و بهره مندی از آیین نامه انضباطی و رعایت قوانین و ضوابط آموزشی به فایل پیوست مراجعه نمایید

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹v/۱۰/۰۳