(اطلاعیه ورزشی (دریافت جوایز چهاردهمین دوره جشنواره ورزشی درون دانشگاهی


به اطلاع دانشجویان گرامی که در جشنواره ورزشی درون دانشگاهی حائز مقام شده اند می رساند،جهت دریافت جوایز خود از تاریخ 97/10/10 لغایت 97/10/30 در ساعت اداری به همراه کارت دانشجویی خود به واحد مدیریت تربیت بدنی مراجعه نمایند.نوشته شده توسط مدیر علوم ورزشی در تاریخ ۱۳۹v/۱۰/۰۹