منو های مرتبطروند انجام مراحل کار آموزی : کاردانی و کارشناسی


1 .دانشجویان واحد کارآموزی را با واحد های دیگر در روزهای انتخاب واحد یا حذف و اضافه اخذ می نماید.


2. 
بعد از حذف و اضافه، استاد توسط گروه تعیین شده ودانشجویان از تاییدیه انتخاب واحد خود در سما سامانه ، نام استاد تعیین شده را مشاهده می کنند


3. دانشجو باید ابتدا تایید استاد مربوطه را درموردمکان کارآموزی و موضوع گرفته و سپس در سامانه دانشجویی وسامانه ملی مراحل ثبت را انجام دهد


سامانه دانشجویی:              http://stu.eyc.ac.ir

سامانه ملی:           http://karamouzi.irost.org


تبصره 1 : تعداد واحد گذرانده برای اخذ واحدکار آموزی توسط گروه های آموزشی در برنامه ترمیک تحصیلی اعلام گردیده،در صورتی که دانشجو تعداد واحد مشخص شده را پاس نکرده باشد، نمی تواند مراحل ثبت را انجام دهد .


تبصره 2 : دانشجویانی که نیاز به معرفی نامه جهت شرکت یا سازمانی می باشند در همان سیستم فرم معرفی نامه را دریافت وبرای ممهورنمودن آن به معاونت پژوهشی و فناوری مراجعه می نمایند .


 4.درپایان ترم دانشجو جهت ارائه گزارش وکسب نمره  در روز تعیین شده،به استاد مراجعه می نماید .


تبصره 1 : گزارشات باید درقالب فایل
 word و pdf  در روز تحویل آماده باشد

هر ترم اطلاعات  مربوط به کارورزی و پروژه در کانال تلگرام گروه قرار می گیرد:

                                                                                   t.me/EYC_CEgroup


نوشته شده توسط کارشناس گروه کامپیوتر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱