منو های مرتبطمسابقات عملیات حرارتی


زمان: 6 و 7 شهریور 98
مکان: دانشگاه شهید باهنر کرمان
برای اطلاعات بیشتر به پوستر مراجعه نمایید

پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳