منو های مرتبطنحوه نگارش کارآموزی و پروژه :کارشناسی و کاردانی


دانشجویانی که واحد کارآموزی یا پروژه اخذنموده‌اند فایل‌های مربوط به نحوه ارائه گزارش را از لینک زیر دریافت نموده و فایل راهنمای موجود در آنرا به دقت مطالعه نمایند. سپس گزارش خود را با توجه به مطالب بیان‌شده تهیه و ارائه نمایند. مطابق مصوبه گروه کامپیوتر، تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی موظف به برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه می‌باشند که نحوه برگزاری آن در فایل راهنما توضیح داده شده است. تمامی دانشجویان اعم از دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی موظف به رعایت تمامی موارد بیان شده در فایل راهنما می باشند و در غیر اینصورت با کسر نمره مواجه خواهند شد


پیوست ها
نوشته شده توسط کارشناس گروه کامپیوتر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲