منو های مرتبطمهم؛ فرم بانک اطلاعاتی توانمندیهای دانشجویان ورودی 98


توجه: تکمیل این فرم برای تمامی ورودیهای 98 #الزامی است.
#سامانه_دانشجویی
stu.eyc.ac.ir


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲