منو های مرتبطاسامی دانشجویان منتخب انجمن علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی 1401


با سلام
دانشجویانی که در انتخابات انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی شرکت کرده اند می توانند از فایل های زیر نتایج نهایی آراء بدست آمده را مشاهده نمایند
پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴