منو های مرتبطکاشت درخت در 15 اسفند ماه سال 1401 به مناسبت روز درختکاری در محوطه پردیس دانشگاه ایوان کی


وقتی درختی کاشتی، مقداری از برگ هاشو در دست بگیر و بگو: خدایا ! این درخت کاری رو برای ما مبارک کن و در آن، سلامت نعمت رو برای ما روزی قرار بده

روز درختکاری مبارک

به مناسبت روز درختکاری (15 اسفند ماه ) جمعی از همکاران دانشگاهی تعدادی درخت را در محوطه پردیس دانشگاه ایوان کی کاشتند تا کمکی باشد برای نفس کشیدن زمین و زنده ماندن طبیعت


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵