منو های مرتبطبرگزاری جشن به مناسبت هفته پژوهش با حضور ریاست محترم در سالن همایش دانشگاه ایوان کیپیوست ها
نوشته شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸