بهزاد ملکی ویشکایی

 • مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه علوم و فنون مازندران
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: maleki.b.edu@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:


 • کارشناسی: مهندسی صنایع-تولید صنعتی     دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
  کارشناسی ارشد:مهندسی صنایع-صنایع      دانشگاه ازاد اسلامی قزوین
  دکتری: مهندسی صنایع                           دانشگاه علوم وفنون مازندران
 •                                   سمت                                      محل کار                                مدت زمان

        مسئول کارشناس برنامه ریزی                      حوزه مرکزی بانک انصار                 91/06/01 تاکنون

                     کارشناس ارشد برنامه‏ ریزی                          حوزه مرکزی بانک انصار              91/10/01-95/05/31

        کارشناس کنترل پروژه                                         مسکن مهر                       91/02/01-91/07/30

         کارشناس R&D                                       حوزه مرکزی بانک انصار                  88/09/01-89/07/30

   

       انجام پروژه شبیه سازی جهت بهبودعملکرد سیستم بانک مسکن با نرم افزار Show Flow در سال 1388

       انجام پروژه ممیزی کیفیت در شرکت ایران ساینا رشت در سال 1386

       انجام پروژه طراحی ایجاد واحدهای صنعتی برای الیاف پلی استر در سال 1385   

  مدرس دوره های آموزشی نرم افزارهای MSP,Primavara سال 89 تا کنون
  MSP, Primavera


   

  • Optimizing Employment and Learning System Using Big Data and Knowledge Management Based on Deduction Graph, Journal of Information Technology Applications and Management, 2016

   

  • Closed-form equations for optimal lot sizing in deterministic EOQ models with exchangeable imperfect quality items, Scientia Iranica, 2015

   

  • The %100 screening Economic Order Quantity model under shortage and delay in payment, Scientia Iranica, 2014

   

  • A Multiproduct EOQ Model with Inflation, Discount, and Permissible Delay in Payments under Shortage and Limited Warehouse Space, Production & Manufacturing Research, 2014

   

  • Optimal lot sizing in screening processes with returnable defective items, Journal of Industrial Engineering International, 2014

   

  • A Memtic Genetic Algorithm for a redundancy allocation problem, International Journal of Applied Operational Research,2012

   

  • A Fuzzy Multi-Objective Class Based Storage Location Assignment, International Journal of Applied Operational Research,2011

   

  • Increasing the Reliability and the Profit in a Redundancy Allocation Problem, International Journal of Applied Operational Research,2011
 •  

         ترجمه کتاب با عنوان متمتیکا برای مرکز نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.

 •  

        عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی.