معرفی گروه هیات علمی و اساتید برجسته فاطمه رجبی

نام و نام خانوادگی: فاطمه رجبی
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: با توجه به برنامه ریزی ترم
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: معماری و شهرسازی
توضیحات:
     

کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

·       تدریس در موسسه غیر انتفاعی علاالدوله سمنانی گرمسار4 سال

·       Assistant دکتر حسناصانلو در کلاس های ارشد معماری 2 سال

·       تدریس در دانشگاه پیام نور گرمسار 3 سال

·       تدریس در دانشگاه سراسری گرمسار 1 سال

·       تدریس در دانشگاه سما 1 سال

·       تدریس در موسسه غیر انتفاعی علوم و توسعه آریا 3 سال

·       همکاری با دفتر طراحی فنی مهندسی هنر نو

·       کارشناس تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علاالدوله سمنانی گرمسار 1 سال

·       عضو گروه ایران در کارگاه بین المللی طراحی در بافت تاریخی عودلاجان تهران وطراحی بافت فرسوده منظقه عودلاجان با همکاری دانشگاه ساپینزای و دانشگاه دالیان ودانشگاه تهران و اخذ مدرک بین المللی

·       شرکت در کنفرانس نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکردبهینه سازی مصرف انرژی در قزوین و ارائه مقاله به صورت حضوری

·      ارائه مقاله :مصالح هوشمند راهکاری نوین در جهت معماری پایدار

·       شرکت در اولین همایش ملی عمران ، معماری و توسعه پایدار و ارائه مقاله :کاربرد شیشه های هوشمند در ساختمان و نقش آن در بهبود مصرف انرژی

·       دارای مدرک اسکیس از خانه معمار تهران