آقای دکتر عرفان محمدی

 • مدرک تحصیلی:
 • مرتبه علمی: مربی
 • ایمیل: erfan.mohammadi26@yahoo.com

روزهای حضور در دانشگاه:

با توجه به برنامه ریزی ترم


 • کارشناسی

  معماری

  دانشگاه آزاد اسلامی

  کرمانشاه

  ایران

  90

  کارشناسی ارشد

  معماری

  با تخصص معنا گرایی در معماری

  دانشگاه علوم و تحقیقات

  کرمانشاه

  «تهران»

  ایران

  93

  دکتری تخصصی

  معماری

  با تخصص نشانه شناسی در معماری

  دانشگاه آزاد اسلامی کرج

  کرج

  ایران

  94 شروع

  98 بایان

 • ردیف

  عنوان

  شركت

  سمت

  زمان

  محل انجام پروژه

  1

  نظارت

   

  دفتر مهندسی

  مبتکران صدف زاگرس

  ناظر

  1391

  کرمانشاه

  2

  طراح

   

  دفتر مهنسی بهار

  طراح

   

  1391تا

  1393

  کرمانشاه

  3

  تدریس

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

  مدرس

  94تا

  تهران شهر قدس

  4

  تدریس

  دانشگاه ایوان کی

  مدرس

  94 تا

  ایوانکی سمنان

  6

  دفتر طراحی

  یادگاری

  طراح

  93 تا 95

   

  و7

       دفتر طراحی

  کرج  و تهران

  طراح

  95 تا ...

  کرج  و تهران

  8

  دستیار طراحی

         بیش از بیست پروژه اجرایی

  طراح

  91 تا 97

  کرمانشاه . کرج . تهران . ایوان کی

  9

  تدریس

  ارشد معماری داخلی

  مدرس

  96 تا 97

  ایوانکی سمنان

  10

  تدریس

  ارشد معماری

  مدرس

  96 تا 97

  ایوانکی سمنان

 • ·         برسی نقش عناصر طبیعی در خانه های بومی کاشان

  ·         برسی الگو های معمار پهلوی دوم و تاثیر آن بر معماری معاصر

           بررسی نقش کالبدی آب در معماری ایرانی

  ·         برسی مولفه های تاثیر گذار بر ایجاد حس مکان

  ·         برسی عوامل اغتشاش بصری نما ها شهری ( نمونه موردی  یاخچی آباد تهران )

  ·         برسی جایگاه نشانه شناسی در معماری

  برسی نقش نور در مساجد ایرانی  نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله

  ·         برسی ساختار معماری بناهای مسکونی از قاجار تا پهلوی ( ایوان کی )

  ·         تاثیر فنگشویی بر ایجاد آرامش در دکوراسیون داخلی

  ·         برسی تاثیر روانی رنگ در معماری داخلی و تاثیر آن بر فرد

  ·         برسی هندسه مقدس در عالی قاپو

  ·         تاثیر فضای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت  و زندگی شهروندی

  ·         معماری مینیمالیسم در تفکر ذن و برسی نشانه های آن در معماری آندو

  ·         برسی نقوش هندسی اسلامی در قالب معماری پارامتریک

  ·         نقش فنگشویی در طراحی داخلی ساختمان های مسکونی

  ·         بررسی نقش آب در معماری ایرانی اسلامی

  ·         بررسی و تحلیل معناگرا در مراکز آب درمانی

  ·           بررسی جایگاه معناگرایانه آبدرمعماری اسلامی ایرانی

  ·         برسی نقش هویت و مکان در بافت تاریخی شهر نایین

  ·         نقش و ماهیت نشانه ها در بالا بردن حس هویت در معماری

  ·         تاثیر ورودی بر کیفیت فضا های مسکونی

  ·         برسی نقش عناصر طبیعی در خانه های بومی کاشان

  ·         برسی ساختار بنا ها در دوره پهلوی

  ·         نقش سنت و هیت پردازی در معماری معاصر

  ·         نشانه شناسی معنایی در معماری تفرج گاه های سنتی ایران

  ·         بازخوانی هستی شناسی نور در معماری

  ·         سیر تکاملی مقرنس در معماری اسلام قبل و پس از اسلام

  ·         برسی تاریخ باغ بعد اسلام

  ·         عوامل تاثیر گزار بر شکل گیری باغ

  ·           نقش نشانه شناسی در ارتقاع حس مکان نمونه موردی مدرسه خان شیراز

 • عنوان پایان‌نامه

  مقطع تحصیلی

  نام استاد یا اساتید راهنما

  تاریخ دفاع

  نمره دفاع

  دانشکده هنر و موسیقی

  کارشناسی

  جناب آقای مهندس سیامک سیلوایه

  06/05/91

  18

  آب درمانی با رویکرد معنا گرا

  کارشناسی ارشد

  سرکار خانم دکتر نادیه ایمانی

  23/11/93

  50/18

  خوانش بنا بر اساس نشانه شناسی لایه ای نمونه موردی (((ساختمان های پهلوی دوم 1340 تا 1357)))

  دکتری

  سرکار خانم دکتر نادیه ایمانی

  جناب آقای دکتر سیامک پناهی

  93تا96

  -

  استاد راهنما بیش از 100 پایان نامه کارشناسی

  کارشناسی

  عرفان محمدی

  93تا 97

  -

 • 1 _ نشانه شناسی درمعماری    سال چاپ 1397 انتشارات جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی

   2_ سازه های سنتی تا مدرن                          در حال چاپ

   3_ احساسات شبانه یک معماری (َشعر)           در حال چاپ