معرفی گروه هیات علمی و اساتید برجسته همایون احمدی چگنی

نام و نام خانوادگی: همایون احمدی چگنی
دانشکده: معماری و شهرسازی
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی: homayahmadi@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه: نسبت به چیدمان برنامه ترمیک دارد
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

درجه تحصيلي

واحددانشگاهي

کارشناسي ارشد معماري

آزاد اسلامي قزوين

رديف

نام شرکت

پروژه

سمت

محل

زمان

1

مهندسين مشاور شيردل وهمکاران

موزه بزرگ مصر (مسابقه)

دفتر فناوري­ رياست جمهوري

تيم طراحي

تيم طراحي

مسابقه معماري

 طراحي

1381

رديف

نام شرکت

پروژه

سمت

محل

زمان

2

مهندسين مشاور نقش جهان پارس

طراحي تپه­هاي عباس آباد

مسابقه طراحي آتي­سنتر

تيم طراحي

تيم طراحي

تپه­هاي عباس­آباد

مسابقه معماري                 

در حال اجرا

1383

3

رستاک معماري

طراحي ساختمان¬هاي تدارکاتي

طراحي و اجراي ويلاي مسکوني

نظارت

نظارت

بندر آفتاب

لواسان

1385

4

مهندسين مشاور سي سي

طراحي ونظارت مرکز تجاري

طراحي داخلي

نظارت

تيم طراحي

ملاصدراي کرج

مراکز تجاري کرج

1388

1388

5

گروه سرمايه گذاران کيش

ساخت ساختمان­هاي تدارکاتي ساحلي

نظارت

سرپرست کارگاه

بندرآفتاب کيش

1390 

1391

6

شرکت مهندسي تکناب

طراحي و اجراي مجتمع تجاري فرهنگي اميرکبير

دفتر فني

تهران سعدآباد

1391 

درحال اجرا

7

موسسه آموزشي ايوانکي

طرح 2و3

آشنايي با معماري معاصر

مدرس

ايوانکي

1393

مشغول بکار

8

موسسه علاءالدوله سمناني

آشنايي با معماري معاصر

روستا

مدرس

گرمسار

1393

مشغول بکار

9

شرکت هماي زيست معماري

محوطه سازي

مديريت طرح

مديرعامل

محوطه سازي

خانه بزرگان گرمسار

1393

مشغول بکار

10

دانشگاه گرمسار

دروس بيان 1و2

آشنايي با معماري معاصر

مدرس

گرمسار

1393

مشغول بکار

رديف

عنوان

محل چاپ

سمت

زمان چاپ

 

1

مسابقه طراحي موزه مصر

 

مجله معمار 25

تيم طراحي

1383

 

2

 

مسابقه طراحي آتي سنتر

مجله معمار 27

تيم طراحي

1383

3

 

طرح مرکز تجارت شيراز

مجله معمار 37

تيم طراحي

1385

4

ريشه هاي ‌استفاده ‌از‌َ لايه بندي ‌ در طراحي معماري‌

کنفرانس بين المللي معماري هزاره سوم

مولف

1394

4

 

ارزيابي  پس از اسکان 10 مجموعه مسکوني

کنفرانس بين المللي معماري هزاره سوم

مولف

1394

 

پايان نامه ارشد :

 طراحي مرکز خريد ميدان کهنه اصفهان

رديف

عنوان

محل چاپ

سمت

زمان چاپ

 

1

مسابقه طراحي موزه مصر

 

مجله معمار 25

تيم طراحي

1383

 

2

 

مسابقه طراحي آتي سنتر

مجله معمار 27

تيم طراحي

1383

3

 

طرح مرکز تجارت شيراز

مجله معمار 37

تيم طراحي

1385

4

ريشه هاي ‌استفاده ‌از‌َ لايه بندي ‌ در طراحي معماري‌

کنفرانس بين المللي معماري هزاره سوم

مولف

1394

4

 

ارزيابي  پس از اسکان 10 مجموعه مسکوني

کنفرانس بين المللي معماري هزاره سوم

مولف

1394

 

1.     شرکت در کنگره UIA  استانبول 2005 

2.      انتخابطراحي معماري در ده طرح برتر دانشجويي در همايش دانشگاه تهران     سال 1383

3.     سخنران همايش معماري اسلامي   1395

4.     سخنران پانل معرفي آثار ميرميران روز معمار  1395