معرفی گروه هیات علمی و اساتید برجسته امیر امامی

نام و نام خانوادگی: امیر امامی
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: تمام روزهای هفته
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: معماری و شهرسازی
توضیحات: