اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته علی فرجیان

نام و نام خانوادگی: علی فرجیان
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: با توجه به برنامه ریزی ترم
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: معماری و شهرسازی
توضیحات:
     

کارشناسی ارشد: مدیریت پروژه و ساخت

عنوان پایاننامه : مدل ارزیابی صلاحیت شرکت های پیمانکاری عمومی (GC)در پروژه های صنعت نفت و گاز

کارشناسی :مهندسی معماری

کارشناس امورعمرانی دانشگاه ایوان کی از سال 1394 تاکنون

مدیرپروژه وطراح مرکز همایش های دانشگاه ایوان کی

مدیرپروژهمرکز تجاری و اداری رامسر با زیربنای 30.000 متر مربع

طراحی و اجرایکتابخانه مرکزی دانشگاه ایوان کی

اجرای 35.000متر مربع مجتمع مسکونی در استان های تهران، البرز و مشارکت با تیم طراحی ان