معرفی گروه هیات علمی و اساتید برجسته سیاوش تیموری

نام و نام خانوادگی: سیاوش تیموری
دانشکده: معماری و شهرسازی
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: با توجه به برنامه ریزی ترم
مرتبه علمی: استاد تمام
زمینه های مطالعاتی: معماری، تکنولوژی معماری،شهرسازی و طراحی شهری
توضیحات:
     

اخذ مدرك كارشناسي ارشد معماري، دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 1341

اخذ مدرك دكتراي معماري از مدرسه عالي هنرهاي زيبا، پاريس 1348

جايزه سنديكاي معماران فرانسه 1346

رتبه اول طرح دانشكده علوم دانشگاه اصفهان 1352

عناوين و سمت ها:

عضو جامعه معماران فرانسه

مدرس دانشگاه ها و مراكز پژوهش عالي

عضو هيات امناء انجمن مفاخر معماري ايران

مشاغل و مسئوليت ها:

همكاري با دفتر سالومو، پاريس 1342-1341

همكاري با دفتر ژان فروتيه، پاريس 1344-1343

همكاري با دفتر روژه تايبر، پاريس 1346-1344

همكاري با دفتر ميشل مرو، پاريس 1347-1346

مدرس رشته معماري دانشكده هنرهاي زيبا 1348

موسس و مديرعامل مهندسين مشاور فرموم 13

فعاليت ها:

طراحي مجموعه هاي مسكوني در ويل ژونيف

آپارتمان هاي برج آفتاب، نيس

مجموعه مسكوني شاتوپريگور، نيس

استاديوم ورزشي شهر ليموژ

استاديوم 30 هزار نفر پارك دو پرنس

طراحي و نظارت استخر سرپوشيده كازينوي شهر دوويل

مركز تربيت اطفال فلج در شهر مون رودا

مركز توسعه جسم و روان در شهر فون رومو

طراحي ساختمان در شهر آراس

طراحي مركز صنعتي و سينماتوگرافي سن ژرمن آن لي

طراحي مركز بهداشتي وابسته به دانشكده پزشكي دانشگاه پاريس

طراحي مجموعه بندر تفريحي ويل فرانش و مارينا خليج فرشتگان

سرپرست گروه و طراح پايانه متروي سريع السير حومه پاريس

طراح و ناظر كامپوس لويولت در حومه قصر آمبواز (برنده اول كوچكترين بنا با بيشترين بازدهي)

طراحي مركز دانشگاهي سنت دوني در جزيره رئونيون

ارائه طرح هاي مسكن و بيمارستان در كشور كامرون

طراحي، اجرا و ساخت بيش از يكصد و پنجاه پروژه

آثار تاليفي:

شركت در نمايشگاه ديوار زنده، دفتر ژان فروتيه، پاريس

ثبت سقفهاي سبك متحرك "باز و بسته شو" در دايرة المعارف نيمه دوم قرن 20

نمايشگاه كروكيها در گالري آزاد 1351

نمايش بخشي از طرح هاي معماري در نمايشگاهي از آثار معماران ايراني در موزه هنرهاي معاصر

چاپ مقالات متعدد در زمينه معماري و شهرسازي در مطبوعات تخصصي

راهنمايي بيش از 500 پايان نامه

تاليف و ترجمه چندين كتاب در عرفان و تصوف