اطلاعات گروه اساتید گروه علی اکبر عایشاهی

نام و نام خانوادگی: علی اکبر عالیشاهی
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس پست الکترونیکی: a.alishahi@eyc.ir
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: تخریب پیشرونده در سازه های بتنی
توضیحات:
     

سال شروع

سال اتمام

دانشگاه

شهر

رشته تحصیلی و گرایش

مقطع  تحصیلی

1370

1374

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

گرگان

مهندسی عمران - عمران

کارشناسی

1375

1378

علوم وفنون مازندران

بابل

مهندسی عمران- سازه

کارشناسی ارشد

1391

-

علوم و تحقیقات

تهران

مهندسی عمران سازه

دکتری


از تاریخ

تا تاریخ

نام موسسه

شهر

سمت

نوع استخدام

1379

1389

دانشگاه آزاد واحد رامهرمز

رامهرمز

عضو هیات علمی

رسمی

1389

تا کنون

دانشگاه آزاد واحد گرمسار

گرمسار

عضو هیات علمی

رسمی


وضعیت پذیرش

درجه اعتبار

نام مجله

عنوان مقاله

چاپ شده

1383

علمی پژوهشی

مجله راه و ساختمان

بررسی رفتار پل های قوسی فلزی با دهانه بلند

Published

2012

کنفرانس

10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012  Middle East Technical University, Ankara, Turkey, Oral Presentation

Role of Energy Dissipation and Deformation of Elements in   Seismic Analysis of Steel Moment Frames

Published

2013

کنفرانس

International Conference on Earthquake Engineering , 50 Years Skopje Earhquake , European Earthquake Engineering (SE-EEE), Republic of Macedonia

Quantitative Analysis of Degree of Damages in Steel Frames under Earthquake Forces

Published

2013

 

کنفرانس

International Conference on Earthquake Engineering, 50 Years Skopje Earthquake, European Earthquake Engineering (SE-EEE), Republic of Macedonia

Probabilistic Seismic Hazard Assessment of the Central Alborz Region

Published

2013

کنفرانس

International Conference on Earthquake Engineering, 50 Years Skopje Earthquake, European Earthquake Engineering (SE-EEE), Republic of Macedonia

Study the Performance of Multi-Story Steel Frames using Different Kind of Bracing Systems

Published

2013

کنفرانس

International Conference on Earthquake Engineering, 50 Years Skopje Earthquake, European Earthquake Engineering (SE-EEE), Republic of Macedonia

Multi-Tuned Mass Dampers for Seismic Response Reduction of steel structures

Published

2015

ISI

 

 Transactions of the Royal Society of South Australia

 

 Effects of Lead Rubber Bearing Base Isolator on Seismic Response of Short-Order and Non-regular on Plan Structures under Near Fault Motions


1-    بررسی تاثیر استفاده از ورق های CFRP و GFRP در مقاوم سازی دیوارهای برشی بتنیدارای بازشو با شکل پذیری متوسط و زیاد  با استفاده ازروش اجزا محدود

2-   کنترل ارتعاش سازه با استفاده از سیستم مهاربندی سختی متغیر نیمه فعال

3-   تاثیر میراگر ویسکوز بر روی رفتار لرزه ایسازه های کوتاه مرتبه و نامنظم در پلان تحت حرکت های نزدیک گسل

4-   تاثیر جداساز لرزه ای چندلایه لاستیکی با هسته سربی  بر روی رفتار لرزه ای سازه های کوتاه مرتبه و نامنظمدر پلان تحت حرکت های نزدیک گسل