اطلاعات گروه اساتید گروه محسن عالی

نام و نام خانوادگی: محسن عالی
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس پست الکترونیکی: mohsenaali@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: بررسی پتانسیل اقتصادی و کاربرد بهینه رسوبات کواترنری شهرستان دماوند در راستای حفظ محیط زیست
توضیحات:
     

کارشناسیارشد: رشته مهندسی معدن، گرایش اکتشاف

کارشناسی:رشته مهندسی معدن، گرایش اکتشاف

-    عضو هیات علمی دانشگاه ایوانکی ازآذرماه 1391

-    مدیر خدمات علمی و ارتباط با صنعت دردانشگاه ایوانکی از سال 1389 تا 1391

-    جانشین مدیر گروه عمران در دانشگاهآموزش عالی ایوانکی در سال 1390 تا 1391

-    سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاهایوانکی از اردیبهشت 1393

-    معاون اداری و مالی دانشگاه ایوانکیاز مهر 1394

-    عضو سازمان نظام مهندسی معدن استانتهران از سال 1390

-   انجام امور فنی بیش از 5 معدن شن و ماسه و سنگ لاشه از ثبت محدوده تا پایاندریافت پروانه بهره برداری

-   مشاوره امور فنی و اقتصادی در زمینه بهره برداری و سرمایگذاری مواد معدنی سنگآهن، سنگ تزئینی و ...

-   اجرا و مشاوره بیش از 30 معدن با مواد مختلف معدنی در امور فنی و اقتصادیبصورت موردی


1-    مقاله برتر در همایش بین المللیسیستم های نوار نقاله با رویکردی نو به حمل و نقل مواد با عنوان "نوار نقالهو تاثیر آن در جلوگیری از آلودگی های محیط زیست" سال 1391.

2-    مقاله در همایش داخلی چشم انداز صنعتفولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار با عنوان "بررسی اثرات صنایع فولاد بر محیط زیست" سال 1391.

3-    مقاله بازسازی داده های جغرافیایی ومعماری شهر کاشان از نظر سیاحان غربی در دوره صفویه در اولین کنفرانس بین المللیپژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، سال 94

4-   مقاله باززنده سازی ویژگی­های معماری و آرایه­های عمارت ناظمیان شهر سمنان درسومین کنگره بین المللی عمران و معماری و توسعه شهری سال 1394

5-   مقاله بررسی ویژگی های معماری بومی کاروانسرای بیستون در سومین همایش بینالمللی مهندسی عمران، سال 94

6-    مقاله SCOPUSبا عنوان Choose the Optimal Mine for Iranian Cement Plant in the Theory ofMulti-Criteria Decision Methods (MCDM) with use of SAW and TOPSIS در ژورنال African JournalOf Environmental Assessment and Management

7-    مقاله "استفاده از روش AHP برای انتخابسیستم حمل و نقل در طراحی معدن" به صورت پوستر در چهارمین همایش ملی"کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی" در سال 1395

8-    مقاله "مرمت و بافت تاریخی بارویکرد احیاء و مرمت حمام افوشته در شهر تاریخی و باستانی نطنز" در "دومین همایش بینالمللی معماری، عمران و شهرسازی در آغازه هزاره سوم" اردیبهشت 95

9-    مقاله "کاربرد مدل برنامه ریزیآرمانی در بهینه­سازی زمان و هزینه در مدیریت پروژه" بصورت سخنرانی در "دهمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات" در سال 96


1-    کتاب تکنولوژی بتن، انتشارات جهانجام جم، تابستان 1393

2-    کتاب شناخت و کاربرد مواد و مصالح درصنعت ساختمان، انتشارات جهان جام جم، تابستان 1393

3-    کتاب آزمایشگاه مصالح ساختمانی ومکانیک خاک-عمارت پارس، بهار 94


1-   پژوهشگر نمونه سال 1393

2-   پژوهشگر نمونه سال 1394

3-   استاد نمونه دانشگاه ایوانکی در سال 1395